ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các nhiệm vụ ưu tiên của COSMEDIREX. Việc đào tạo nhằm nâng cao khả năng làm việc và cống hiến của nhân viên giúp họ tăng thu nhập, thăng tiến trong công việc.

Chính sách đào tạo của COSMEDIREX có mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, có đạo đức trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển và học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại công ty.

Luôn lắng nghe ý kiến và khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng sáng tạo, chia sẻ thông tin và kiến thức.

Luôn đưa ra những kế hoạch đào tạo, hỗ trợ nhân viên xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân vừa giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp vừa đạt những mục tiêu cá nhân của mình.