Quy mô thị trường bán lẻ chạm ngưỡng 179 tỷ USD vào năm 2020

Lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư mới, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Dự báo, quy mô thị trường bán lẻ sẽ chạm 179 tỷ USD vào năm…